Ampliació de places residencials i serveis

Ens complau informar-vos que la Residència i centre de dia “Fundació Consorts Guasch” de Capellades a ampliat les 53 places de les quals disposava en 30 places residencials més. Gaudint de 83 places residencials.

Disposant tanmateix d’un espai ampli i renovat per a Centre de dia, i amb tots els serveis que requereix l’atenció a les persones grans.

Servei de menjador per a persones grans: dirigit a usuaris externs al centre, persones majors de 65 anys que, encara vivint al seu domicili familiar, conservin el grau d’autonomia suficient com per desplaçar-se i necessitin un servei de menjador adaptat a les seves necessitats nutricionals.

  • El servei de menjador ofereix a la persona gran la possibilitat d’acudir al centre en les hores de dinar i/o sopar mantenint així una alimentació adequada i suficient mentre l’usuari roman en el seu entorn familiar. Contribuint a prevenir els possibles trastorns derivats d’una alimentació insuficient o poc equilibrada.

Servei d’estades temporals: dirigit a persones majors que precisin d’un entorn substitutiu de la llar per descans o per absència temporal de la persona cuidadora.

  • El centre facilita un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’allotjament i/o assistència de la persona gran, afavorint el descans i/o les necessitats d’absència temporal del domicili de la persona cuidadora.

Servei de centre de dia o d’acolliment diürn per a gent gran: dirigit a usuaris externs al centre, persones majors de 65 anys que, encara vivint al seu domicili familiar, precisin d’un entorn substitutiu de la llar durant unes hores al dia.

  • El centre facilita un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció de les persones grans.  Oferint el suport, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària complementant l’atenció pròpia de l’entorn familiar. Afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social.

Servei d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal per a persones grans amb un grau d’autonomia suficient que vulguin ingressar-hi: persones grans que requereixen determinat nivell d’organització i suport personal per les activitats de la vida diària.

  • El centre  facilita un entorn substitutori de la llar adequat i adaptat a les persones grans.

Servei d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències: Persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten constant atenció i supervisió.

  • El centre facilita un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència. Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.